Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΣΣΑ Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ !!                      

                          Νέα γενική γραμματέας, στη θέση του καθηγητή Χρήστου Γκόρτσου.Την καθηγήτρια Χαρούλα Απαλαγάκη επέλεξε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), στη σημερινή συνεδρίασή του και μετά από συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης, ως νέα γενική γραμματέα της ΕΕΤ, στη θέση του αποχωρούντος γενικού γραμματέα, καθηγητή Χρήστου Γκόρτσου.

Η μετάπτωση θα γίνει την 1η Μαρτίου.

Η κ. Απαλαγάκη, γεννημένη στο Ηράκλειο, είναι καθηγήτρια Αστικού Δικονομικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, interim πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς, μέλος του ΔΣ και νομική σύμβουλος της ίδιας τράπεζας, μέλος του Νομικού Συμβουλίου της ΕΕΤ και μέλος πολλών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, σε ζητήματα αστικού και διοικητικού δικονομικού δικαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε επίσης ομόφωνα τις θερμότατες ευχαριστίες του στον απερχόμενο γενικό γραμματέα για την ουσιαστική και μακροχρόνια συμβολή του στην αποτελεσματική λειτουργία της ΕΕΤ.


Ο κ. Γκόρτσος θα παραμείνει σύμβουλος του ΔΣ της ΕΕΤ σε θέματα τραπεζικής ρύθμισης και εποπτείας.