Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ !! ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ .ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ !!Μεγάλη διάκριση για τα Πανεπιστήμια της ΚρήτηςΜε συνολικά 36 εκθέσεις από τους εξωτερικούς αξιολογητές, διακεκριμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές που ζουν και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης για την ΑΔΙΠ.
Μάλιστα, τα τελικά αποτελέσματα είναι άκρως ικανοποιητικά για τα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το Πολυτεχνείο Κρήτης «βαθμολογήθηκαν» με άριστα, ενώ θετική αξιολόγηση είχε και το ΤΕΙ Κρήτης.
Πιο συγκεκριμένα για τα δύο ΑΕΙ του νησιού οι αξιολογητές έκριναν πως είναι «άξια θετικής μνείας» κατάταξη που αντιστοιχεί στο άριστα, ενώ το ΤΕΙ Κρήτης εντάσσεται ανάμεσα στα ιδρύματα της χώρας που βαθμολογήθηκαν με «θετική αξιολόγηση».
Τα στοιχεία της ΑΔΙΠ για την εικόνα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Τρία στα δέκα ΑΕΙ πήραν άριστα , 6 στα 10 πολύ καλά, και το 1 στα 10 πέρασε τη βάση, στις  22 εκθέσεις για τα Πανεπιστήμια και 14 για τα ΤΕΙ που συνέταξαν οι εξωτερικοί αξιολογητές της ΑΔΙΠ , που “όργωσαν” όλα τα ΑΕΙ της χώρας (επιτόπιες επισκέψεις), κατά το διάστημα Οκτώβριος 2015 – Ιούλιος 2016.
Ειδικότερα από   τα 36 ΑΕΙ:
Α. το 27,8% αξιολογήθηκε ως «Άξιο θετικής μνείας»,
Β. το 61,1% έλαβε «θετική αξιολόγηση»,
Γ. το 11,1% «μερικώς θετική»,
Δ. Δεν υπήρξε αρνητική αξιολόγηση
Από την ανάλυση των ευρημάτων, διαφαίνονται περιθώρια βελτίωσης στις σχέσεις των φοιτητών με τα μέλη ΔΕΠ, στη συμμετοχή των φοιτητών στις διαδικασίες αξιολόγησης καθώς και στην κατάρτιση στρατηγικών πλάνων.
Στα σημαντικότερα αρνητικά ευρήματα περιλαμβάνονται επίσης ζητήματα δυσλειτουργιών που αφορούν στις σχέσεις των ΑΕΙ με το υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα οποία, κατά την γνώμη των Εμπειρογνωμόνων, περιορίζουν την αυτονομία των Ιδρυμάτων.
Αναφορικά με τα προγράμματα σπουδών, η εκτίμηση των γενικών χαρακτηριστικών των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών κρίνεται συνολικά θετική.
Οι εξωτερικοί αξιολογητές διαπίστωσαν ότι τα περισσότερα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών είναι διασυνδεδεμένα με την οικονομία και τη σύγχρονη αγορά εργασίας, ενώ σημαντικό μέρος των συστάσεων από προηγούμενες εξωτερικές αξιολογήσεις (των Τμημάτων) έχουν ήδη εφαρμοστεί , μέσω κάποιων περιορισμένων αλλαγών στα Προγράμματα Σπουδών.
Οι αξιολογητές
Η επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης για το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποτελούνται από τους εξής καθηγητές:
Prof. John Spiridakis από το St. John’s University των ΗΠΑ
Prof. Emer. Nicandros Bouras από το King’s College του Λονδίνου
Prof. Nikitas Dimopoulos από το University of Victoria του Καναδά
Prof. Daniel Himarios από το University of Texas at Arlington τωνΗΠΑ
Prof. Nikolaos Zahariadis από το University of Alabama at Birmingham των ΗΠΑ.
Οι αξιολογητές του Πολυτεχνείου ήταν οι:
Prof. Constantine Memos
Prof. Stella Batalama
Prof. Michel Dimou
Prof. George Vellidis
Dr Paraskevas Dalianis
Την επιτροπή αξιολόγησης του ΤΕΙ Κρήτης αποτελούσαν οι:
Prof. Symeon Giannakos από το Salve Regina University τωνΗΠΑ
Dr. Nicholas Buris από το NEBENS, LLC τωνΗΠΑ
Prof. Evangelos Dedousis από το American University in Dubai, τωνΗνωμένωνΑραβικώνΕμιράτων
Prof. Dimitris Michailakis από το University of Linköping της Σουηδίας
Prof. Sotiris Skevoulis από το Pace University τωνΗΠΑ