Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Άναψε...πράσινο για τα καταστήματα της Η&M στην Κρήτη

Η αντίστροφη μέτρηση για την εγκατάσταση των νέων κολοσσών στην Κρήτη ξεκίνησε. Η σουηδική αλυσίδα Ηennes & Mauritz ανοίγει δύο καταστήματα στην Κρήτη , ένα στο κεντρο του Ηρακλείου και ένα στα Χανιά. Το θέμα θα συζητηθεί αύριο στο περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και χθες πήρε το πρώτο πράσινο φως από την Οικονομική Επιτροπή .

Η Εταιρεία Η&Μ με αίτηση που κατέθεσε στο Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας ζητά την χορήγηση άδειας για την λειτουργία καταστήματος λιανικού εμπορίου στην πόλη των Χανίων του οποίου η επιφάνεια υπερβαίνει τα 1.500 τ.μ. και Κάτι ανάλογο θα γίνει και στο Ηρακλειο για το κατάστημα της 25ης Αυγούστου- στο παλιό κτίριο της Εμπορικής.

Η Εταιρεία αυτή δραστηριοποιείται στο χώρο του λιανικού εμπορίου ενδυμάτων δικής της ως επί το πλείστον παραγωγής και διαθέτει 30 καταστήματα σε 9 πόλεις της Ελλάδας.

Η διαδικασία χορήγησης της άδειας για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων λιανικού εμπορίου συνολικής επιφάνειας άνω των 1.500 τ.μ, προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ.10 του Ν2323/1995, όπως τροποποιήθηκε από το Ν3377/2005 και την Υπουργική απόφαση Κ1-164/17-1-2011.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από την παραπάνω νομοθεσία, για την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων αυτών απαιτείται άδεια του Περιφερειακού Συμβουλίου(παλαιότερα του Νομαρχιακού Συμβουλίου) της Περιφέρειας που υπάγεται ο τόπος εγκατάστασης του καταστήματος, εφόσον η περιοχή εγκατάστασης ευρίσκεται μέχρι 20 χιλιόμετρα από το πολεοδομικό κέντρο της πρωτεύουσας του Νομού, μετά από γνώμη της αρμόδιας οικονομικής Επιτροπής.

Το ένα κατάστημα θα φιλοξενηθεί σε κτίριο που ευρίσκεται στη γωνία των οδών Τζανακάκη και Χιωτάκη, στα Χανιά, στο οποίο κατά το παρελθόν εστεγάζοντο οι Υπηρεσίες του ΟΤΕ, θα καλύψει μια συνολική επιφάνεια 2.304 τ.μ με τμήματα υπογείου 117 τ.μ, ισογείου 367 τ.μ, α’ορόφου 650 τ.μ, β’ ορόφου 962 τ.μ και γ’ ορόφου 206 τ.μ.

Διευκρινίζεται, ότι οι χώροι του υπογείου και τμημάτων του ισογείου, α’ ορόφου, β’ ορόφου και ολοκλήρου του γ΄ορόφου θα χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικοί χώροι και οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για πωλήσεις εμπορευμάτων θα είναι περίπου 1.600 τ.μ.

Εντός του κτιρίου θα συνεχίσει να λειτουργεί κατάστημα του ΟΤΕ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι από τις προϋποθέσεις που έθετε ο αρχικός Νόμος 2323/95 περί χορήγησης άδειας σε τέτοιου μεγέθους καταστήματα λιανικό εμπορίου, έχουν καταργηθεί με την Υπουργική απόφαση Κ1-164/2011, αυτές που προέβλεπαν τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην τοπική αγορά, στον ανταγωνισμό μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων, στη απασχόληση, στην γενικότερη λειτουργία των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, στην ανάγκη διατήρησης της πληθυσμιακής βάσης της περιοχής, εξαιρουμένου του κριτηρίου του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και των επιπτώσεων στο περιβάλλον το οποίο υφίσταται.

Επί του κριτηρίου το οποίο ισχύει και τίθεται στην κρίση του Συμβουλίου η Εταιρεία, όπως αναφέρει στην οικονομοτεχνική μελέτη που κατέθεσε υποστηρίζει ότι:

-Το κτίριο εντός του οποίου θα λειτουργεί το κατάστημα δεν είναι καινούργιο αλλά υφιστάμενο και στέγαζε στο παρελθόν τηλεπικοινωνιακό υλικό και γραφεία.

- Η νέα χρήση του κτιρίου(λιανικό εμπόριο) θα είναι πολεοδομικά πιο ήπια από την παλαιότερη (τηλεπικοινωνιακό υλικό).

-Το κτίριο θα ανακαινιστεί-επισκευαστεί και εκσυγχρονιστεί ολοκληρωτικά σύμφωνα με την πολεοδομική άδεια που έχει κατατεθεί και είναι υπό έγκριση.Το θέμα εισηγήθηκε θετικά και η υπηρεσία στη χθεσινή οικονομική επιτροπή τονίζοντας: «Επομένως και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει καταθέσει η Εταιρεία κρίνεται ότι οι επιπτώσεις στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό θα είναι μηδαμινές (υφιστάμενο κτίριο) ενώ οι επιπτώσεις στο περιβάλλον δεν θα είναι αρνητικές, λόγω του εκσυγχρονισμού του κτιρίου.»